Personeel

Personeel

Het personeelsbeheer en de salarisadministratie is strikt geregeld in Spanje. Je kunt niet zomaar even een arbeidscontractje opstellen, want daar zijn juridisch opgestelde standaardcontracten per branche voor nodig. Alles is zo ongeveer tot in de puntjes nauwkeurig geregeld in de collectieve arbeidscontracten waarvan er vele honderden bestaan in Spanje. Kortom je hebt een arbeidsdeskundige nodig om je personeel juridisch juist […]

Bedrijfsverplichtingen

Bedrijfsverplichtingen

Elk bedrijf of entiteit heeft een reeks plichten en verplichtingen waaraan het moet voldoen om de huidige wetgeving van ons land na te leven. Naast een juridische kwestie is het echter ook een reputatiekwestie. Naleving van wettelijke verplichtingen en plichten, zal resulteren in de goede reputatie van het bedrijf. Daarom moet een bedrijf een actieve houding aannemen, de huidige wetgeving […]

S.A.

S.A.

De S.A. (‘Sociedad Anónima’) is de grote broer van de S.L. en vergelijkbaar met de Nederlandse en Belgische NV. Het aandelenkapitaal van een SA moet minimaal 60.000 euro te zijn, waarvan men ten minste 25% direct moet storten. De overige 75% moet binnen 5 jaar na oprichting worden volgestort. Een S.A. heeft uitgebreidere statuten dan de S.L. en heeft zwaardere […]

SL

SL

Een SL (‘Sociedad Limidada’) is in grote lijnen het best te vergelijken met de Nederlandse BV of de Belgische BVBA. Een SL is een aparte rechtspersoon met een volgestort aandelenkapitaal van minimaal 3.000 euro. Omdat een SL een aparte rechtspersoon is, moet deze zelfstandig belasting betalen (impuetos Sociedades). Daarnaast betaald de bestuurder / eigenaar van een SL ook inkomstenbelasting over […]

VASTE INRICHTING

VASTE INRICHTING

De vaste inrichting (in het Spaans ‘sucursal’), ofwel een filiaal van een bedrijf buiten Spanje, wordt eveneens door Nederlandse bedrijven gebruikt voor hun Spaanse filialen. Het is niet zoals de SL een juridisch zelfstandige vorm. Het moederbedrijf in Nederland blijft 100% aansprakelijk voor de handelingen van de vaste inrichting jegens derden. Er is geen minimumkapitaal vereist. Het filiaal moet worden […]