Administratie
Bedrijfsverplichtingen

Bedrijfsverplichtingen

Elk bedrijf of entiteit heeft een reeks plichten en verplichtingen waaraan het moet voldoen om de huidige wetgeving van ons land na te leven.

Naast een juridische kwestie is het echter ook een reputatiekwestie. Naleving van wettelijke verplichtingen en plichten, zal resulteren in de goede reputatie van het bedrijf.

Daarom moet een bedrijf een actieve houding aannemen, de huidige wetgeving nauwgezet proberen na te leven en zich positief en proactief opstellen ten aanzien van deze verplichtingen.

Aan welke wettelijke verplichtingen moet een bedrijf voldoen?

  • Registratie in het handelsregister van de oprichtingstitel van het bedrijf. Wanneer een bedrijf wordt opgericht, is het noodzakelijk om het bedrijf te registreren in het handelsregister binnen een periode van 15 dagen na de ondertekening ervan. Als deze verplichting niet wordt nagekomen, zal de vennootschap geen rechtspersoonlijkheid hebben.
  • Het is van essentieel belang dat bedrijven de bepalingen van de regelgeving ter voorkoming van beroepsrisico’s naleven en de nodige maatregelen nemen om ongevallen en andere risico’s bij de uitoefening van de functies van elke functie te vermijden. De werkgever heeft dus een veiligheids- of preventieplicht, aangezien zij verplicht is haar werknemers te beschermen tegen beroepsrisico’s en hun veiligheid en gezondheid te garanderen.  Het bedrijf moet deze preventie dus plannen, rekening houdend met de risico’s die elke job met zich meebrengt en bepalen welke risico’s vermeden kunnen worden en welke onvermijdelijk zijn. Bovendien is het noodzakelijk om het preventieplan voor arbeidsrisico’s continu te controleren en te bewaken om deze te vermijden.
  • Bescherming van persoonsgegevens. Organische wet 3/2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten is verplicht voor bedrijven. Bedrijven moeten dus de persoonsgegevens van hun werknemers en klanten goed beveiligen en beschermen. In feite is naleving van deze wet essentieel voor al die bedrijven die werken met de informatie van hun klanten, vooral als het gaat om internetgebruikers.  Het oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens wordt bestraft in het Wetboek van Strafrecht, dus bedrijven moeten speciale aandacht en zorg besteden aan het beheer van de gegevens van hun klanten en werknemers, idealiter zijnde experts die verantwoordelijk zijn voor dit beheer. Het is vooral belangrijk, omdat uiteindelijk niet-naleving van de wet de verantwoordelijkheid van het bedrijf zal zijn.
  • De onderneming moet de door haar werknemers verrichte werkzaamheden vergoeden. Ze moeten dus het salaris betalen dat in onderling overleg door de werkgever en de werknemer in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, meestal aan de hand van een convenio (CAO). Normaal gesproken wordt het salaris elke maand ontvangen.
  • De werkgever is verplicht de boekhouding van de vennootschap bij te houden. Het is verplicht om drie boekhoudboeken bij te houden waarin de dagelijkse activiteiten voor een bepaalde periode zullen worden geregistreerd, evenals de inventaris van het bedrijf. Bovendien moet het bedrijf deze boeken en de bijbehorende vouchers bijhouden en na elk boekjaar deponeren in het Handelsregister.

Zoals gezegd is het proactief naleven van wettelijke verplichtingen zeer bevorderlijk voor de reputatie van bedrijven.

Daarnaast heeft het adequaat vervullen van deze door de huidige wetgeving opgelegde verplichtingen nog andere positieve effecten, zoals:

  • Sancties vermijden: door zorgvuldig te voldoen aan wettelijke verplichtingen, vermijden bedrijven de sancties die verbonden zijn aan hun inbreuk.
  • Anticiperen op de wetgeving: wanneer een proactieve houding wordt aangenomen en aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan die niet eens in de huidige wet zijn voorzien, is het veel gemakkelijker om eventuele wetswijzigingen te overleven en is de aanpassing aan deze veranderingen in ieder geval groter en beter.

Bescherm de reputatie en het imago van het bedrijf, wat zal resulteren in hogere winsten of in ieder geval geen verlies lijden door een slechte reputatie.

 

Deze opsomming is zeer onvolledig.

Informeer bij je accountant / boekhouder welke verplichtingen er voor jouw bedrijf gelden en controleer of je aan al die verplichtingen voldoet.

Je kunt natuurlijk ook Accountnet hierover raadplegen als je klant bent.

 

Stel hier je vraag


 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.